Členské

Členské SPdS, 2020:

 

  • zamestnanci:  15 EUR
  • doktorandi, dôchodcovia:      10 EUR
  • nepracujúci:     5 EUR
  • členské sa platí prevodom na účet SPdS pri SAV
    • IBAN: SK0383300000002800564057
    • do správy pre adresáta uveďte: Priezvisko, členské 2020

 

  • zmena členského bola schválená na Valnom zhromaždení SPdS v Trnave, dňa 11.2.2016

aktualizované 14.1.2020

 

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme