Zoznam členov

Prehľad uhradených členských príspevkov do SPAEDS pri SAV

– od roku 2016

Aktualizované dňa 20.9.2020

meno Zapl. za rok Zapl

za rok

Zapl.

za rok

Zapl.

za rok

Zapl.

za rok

Zapl.

za rok

1.       Bakošová Zlatica 2016 2017 2018 2019 2020
2.       Dončevová Silvia 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.       Marks Igor 2016 2017 2018 2019 2020
4.       Cimprichová Gežová Katarína 2016 2017 0 0 0
5.       Kusá Zuzana 2016 2017 2018 2019 0
6.       Tužinská Helena 2016 0 0 0 0
7.       Koldeová Lujza 2016 2017 0 0 0
8.       Grofčíková Soňa 2016 2017 2018 2019 2020
9.       Zahatňanská Mária 2016 2017 2018 2019 2020
10.   Pasternáková Lenka 2016 2017 2018 2019 2020
11.   Kosturková Martina 2016 2017 2018 2019 0
12.   Šutáková Valentína 2016 2017 2018 0 2020
13.   Ferencová Janka 2016 2017 2018 2019 0
14.   Petríková Katarína 2016 0 2018 0 0
15.   Mendelová Eleonóra 2016 2017 2018 2019 2020
16.   Danek Ján 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.   Koršňáková Paulína 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.   Ferková Štefánia 2016 2017 0 0 0
19.   Kurincová Viera 2016 2017 2018 2019 2020
20.   Ivanovičová Júlia 2016 0 2018 0 0
21.   Klimentová Anna 2016 0 0 0 0
22.   Dúbravová Vlasta 2016 2017 2018 0 2020
23.   Kaplan Aleš 2016 2017 2018 2019 2020
24.   Turzák Tomáš 2016 2017 2018 2019 2020
25.   Knapík Ján 2016 2017 0 0 2020
26.   Hrmo Roman 2016 2017 2018 2019 2020
27.   Tománek Pavol 2016 2017 2018 2019 2020
28.   Lukáčová Veronika 2016 2017 2018 0 0
29.   Rozvadský Gugová Gabriela 2016 2017 2018 2019 0
30.   Határ Ctibor 2016 2017 2018 2019 2020
31.   Svetlíková Jana 2016 2017 2018 2019 2020
32.   Slezáková Miroslava 2016 2017 2018 0 0
33.   Matulčíková Mária 2016 2017 2018 2019 2020
34.   Katuščáková Tina 2016 2017 0 0 0
35.   Kostelník Ján 2016 2017 0 0 0
36.   Prevendárová Jitka 2016 2017 2018 2019 2020
37.   Tóblová Eva 2016 2017 0 0 0
38.   Vážanský Mojmír 2016 2017 2018 0 0
39.   Liberčanová Kristína 2016 2017 2018 0 0
40.   Niklová Miriam 2016 2017 0 0 0
41.   Alberty Ladislav 2016 2017 2018 0 0
42.   Fulopová Eva 2016 2017 0 2019 0
43.   Ondrejkovič Peter 2016 2017 2018 0 0
44.   Klement Martin 2017 0 0 0
45.   Čavojský Ivan 2017 0 0 0
46.   Michalička Vladimír 2017 2018 2019 2020
47.   Zelina Miron 2016 2017 2018 2019 0
48.   Pirohová Ivana 2017 2018 2019 2020
49.   Lukáč Eduard 2017 2018 2019 2020
50.   Partová Edita 2017 2018 2019 0
51.   Pavličková Alexandra 2016 2017 2018 2019 2020
52.   Miškolci Jozef 2017 2018 2019 0
53.   Koreňová Lilla 2017 2018 0 0
54.   Lenhardtová Martina 2018 2019 0
55.   Medveďová Janka 2018 2019 0
56.   Dulovics Mario 2018 2019 2020
57.   Potočárová Mária 2018 2019 0
58.   Hrćan Zuzana 2018 0 0
59.   Krajčová Naďa 2018 2019 0
60.   Šilhár Klaudius 2018 0 0
61.   Sadloňová Emília 2018 0 0
62.   Studená Ivana 2018 0 0
63.   Fedáková Denisa 2018 0 0
64.   Weibl Gabriel 2018 0 0
65.   Štefánik Miroslav 2018 0 0
66.   Gunčaga Ján 2018 2019 0
67. Przybysz-
Zaremba
Małgorzata
2018 2019 0
68. Kotrbová
Kvetoslava
2019 2020
69. Nagy Melinda 2019 0
70. Poráčová Janka 0 2020
71. Petlák Erich 2019 2020
72. Pankevič Michal 2019 2020
73. Švihura Lukáš 2019 2020
74. Šarníková Gabriela 2020
75. Butoracová Šindlerová Ivana 2020
76. Fedorko Vladimír 2020
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme