Zoznam členov

Prehľad uhradených členských príspevkov do SPAEDS pri SAV

– od roku 2016

Aktualizované dňa 11.6.2018

meno Zaplatené za rok Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

1.       Bakošová Zlatica 2016 2017 2018
2.       Dončevová Silvia 2016 2017 2018
3.       Marks Igor 2016 2017 2018
4.       Cimprichová Gežová Katarína 2016 2017 0
5.       Kusá Zuzana 2016 2017 2018 2019
6.       Tužinská Helena 2016 0 0
7.       Koldeová Lujza 2016 2017 0
8.       Grofčíková Soňa 2016 2017 2018
9.       Zahatňanská Mária 2016 2017 2018
10.   Pasternáková Lenka 2016 2017 2018
11.   Kosturková Martina 2016 2017 2018
12.   Šutáková Valentína 2016 2017 2018
13.   Ferencová Janka 2016 2017 2018
14.   Petríková Katarína 2016 0 2018
15.   Mendelová Eleonóra 2016 2017 2018
16.   Danek Ján 2016 2017 2018
17.   Koršňáková Paulína 2016 2017 2018 2019
18.   Ferková Štefánia 2016 2017 0
19.   Kurincová Viera 2016 2017 2018
20.   Ivanovičová Júlia 2016 0 2018
21.   Klimentová Anna 2016 0 0
22.   Dúbravová Vlasta 2016 2017 2018
23.   Kaplan Aleš 2016 2017 2018
24.   Turzák Tomáš 2016 2017 2018
25.   Knapík Ján 2016 2017 0
26.   Hrmo Roman 2016 2017 2018
27.   Tománek Pavol 2016 2017 2018
28.   Lukáčová Veronika 2016 2017 2018
29.   Rozvadský Gugová Gabriela 2016 2017 2018
30.   Határ Ctibor 2016 2017 2018
31.   Svetlíková Jana 2016 2017 2018
32.   Slezáková Miroslava 2016 2017 2018
33.   Matulčíková Mária 2016 2017 2018
34.   Katuščáková Tina 2016 2017 0
35.   Kostelník Ján 2016 2017 0
36.   Prevendárová Jitka 2016 2017 2018
37.   Tóblová Eva 2016 2017 0
38.   Vážanský Mojmír 2016 2017 2018
39.   Liberčanová Kristína 2016 2017 2018
40.   Niklová Miriam 2016 2017 0
41.   Alberty Ladislav 2016 2017 2018
42.   Fulopová Eva 2016 2017 0
43.   Ondrejkovič Peter 2016 2017 2018
44.   Klement Martin 2017 0
45.   Čavojský Ivan 2017 0
46.   Michalička Vladimír 2017 2018
47.   Zelina Miron 2016 2017 2018
48.   Pirohová Ivana 2017 2018
49.   Lukáč Eduard 2017 2018
50.   Partová Edita 2017 2018
51.   Pavličková Alexandra 2016 2017 2018 2019
52.   Miškolci Jozef 2017 2018
53.   Koreňová Lilla 2017 2018
54.   Lenhardtová Martina 2018
55.   Štulrajterová Janka 2018
56.   Dulovics Mario 2018
57.   Potočárová Mária 2018
58.   Hrćan Zuzana 2018
59.   Krajčová Naďa 2018
60.   Šilhár Klaudius 2018
61.   Sadloňová Emília 2018
62.   Studená Ivana 2018
63.   Fedáková Denisa 2018
64.   Weibl Gabriel 2018
65.   Štefánik Miroslav 2018
66.   Gunčaga Ján 2018
67. Przybysz-
Zaremba
Małgorzata
2018
68.
69.
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme