Zoznam členov

Prehľad uhradených členských príspevkov do SPAEDS pri SAV

– od roku 2016

Aktualizované dňa 24.6.2019

meno Zaplatené za rok Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

Zaplatené

za rok

1.       Bakošová Zlatica 2016 2017 2018 2019
2.       Dončevová Silvia 2016 2017 2018 2019
3.       Marks Igor 2016 2017 2018 2019
4.       Cimprichová Gežová Katarína 2016 2017 0 0
5.       Kusá Zuzana 2016 2017 2018 2019
6.       Tužinská Helena 2016 0 0 0
7.       Koldeová Lujza 2016 2017 0 0
8.       Grofčíková Soňa 2016 2017 2018 2019
9.       Zahatňanská Mária 2016 2017 2018 2019
10.   Pasternáková Lenka 2016 2017 2018 2019
11.   Kosturková Martina 2016 2017 2018 2019
12.   Šutáková Valentína 2016 2017 2018 0
13.   Ferencová Janka 2016 2017 2018 2019
14.   Petríková Katarína 2016 0 2018 0
15.   Mendelová Eleonóra 2016 2017 2018 2019
16.   Danek Ján 2016 2017 2018 2019
17.   Koršňáková Paulína 2016 2017 2018 2019
18.   Ferková Štefánia 2016 2017 0 0
19.   Kurincová Viera 2016 2017 2018 2019
20.   Ivanovičová Júlia 2016 0 2018 0
21.   Klimentová Anna 2016 0 0 0
22.   Dúbravová Vlasta 2016 2017 2018 0
23.   Kaplan Aleš 2016 2017 2018 2019 2020
24.   Turzák Tomáš 2016 2017 2018 2019
25.   Knapík Ján 2016 2017 0 0
26.   Hrmo Roman 2016 2017 2018 2019
27.   Tománek Pavol 2016 2017 2018 2019
28.   Lukáčová Veronika 2016 2017 2018 0
29.   Rozvadský Gugová Gabriela 2016 2017 2018 2019
30.   Határ Ctibor 2016 2017 2018 2019
31.   Svetlíková Jana 2016 2017 2018 2019 2020
32.   Slezáková Miroslava 2016 2017 2018 0
33.   Matulčíková Mária 2016 2017 2018 2019
34.   Katuščáková Tina 2016 2017 0 0
35.   Kostelník Ján 2016 2017 0 0
36.   Prevendárová Jitka 2016 2017 2018 2019
37.   Tóblová Eva 2016 2017 0 0
38.   Vážanský Mojmír 2016 2017 2018 0
39.   Liberčanová Kristína 2016 2017 2018 0
40.   Niklová Miriam 2016 2017 0 0
41.   Alberty Ladislav 2016 2017 2018 0
42.   Fulopová Eva 2016 2017 0 2019
43.   Ondrejkovič Peter 2016 2017 2018 0
44.   Klement Martin 2017 0 0
45.   Čavojský Ivan 2017 0 0
46.   Michalička Vladimír 2017 2018 2019
47.   Zelina Miron 2016 2017 2018 2019
48.   Pirohová Ivana 2017 2018 2019
49.   Lukáč Eduard 2017 2018 2019
50.   Partová Edita 2017 2018 2019
51.   Pavličková Alexandra 2016 2017 2018 2019
52.   Miškolci Jozef 2017 2018 0
53.   Koreňová Lilla 2017 2018 0
54.   Lenhardtová Martina 2018 2019
55.   Medveďová Janka 2018 2019
56.   Dulovics Mario 2018 2019
57.   Potočárová Mária 2018 2019
58.   Hrćan Zuzana 2018 0
59.   Krajčová Naďa 2018 2019
60.   Šilhár Klaudius 2018 0
61.   Sadloňová Emília 2018 0
62.   Studená Ivana 2018 0
63.   Fedáková Denisa 2018 0
64.   Weibl Gabriel 2018 0
65.   Štefánik Miroslav 2018 0
66.   Gunčaga Ján 2018 2019
67. Przybysz-
Zaremba
Małgorzata
2018 2019
68. Kotrbová
Kvetoslava
2019
69. Nagy Melinda 2019
70. Poráčová Janka 0
71. Petlák Erich 2019
72. Pankevič Michal 2019
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme