Konferencia EERA – (virtuálny) ECER, Finančné ocenenie pre výskum vo vzdelávaní a (virtuálna) Letná škola

ECER 2021, Geneva (online) Organised by EERA and the Local Organising Committee at the University of Geneva and the Valais University of Teacher Education, supported by the Swiss Society for Research in Education (SSRE) Dates: ERC 2 – 3 September, ECER 6 – 10 September 2021 Theme: „Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations“ Submission info: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/submissions/ […]

Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. Medzinárodná vedecká konferencia v BA, 20.11.2020

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR (ďalej len SPdS SAV)  ako stavovská organizácia vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, učiteľov rôznych stupňov škôl organizuje každé dva roky v spolupráci s vybranou fakultou SR  pre svojich členov, odborníkov z odboru PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA,  ANDRAGOGIKA a pre iných záujemcov vedecké podujatie o najaktuálnejších problémoch súčasnej vedy a praxe. Konferencia 2020 si kladie za cieľ sprístupniť […]

Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna

Call for Papers, Online-Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna Learning in the higher education context oftentimes takes place outside the classroom, in different forms of student engagement, volunteering, or practical settings (i.e. counselling, mentoring, service-learning etc.). This conference is interested in the connection between the “learning through […]

WERA Visiting Researcher Award 2020

Submission deadline 1 May 2020As part of WERA’s efforts to contribute to the advancement of education research, we offer academics the “WERA Visiting Researcher Awards.” The awardees are provided an opportunity to visit highly regardedresearch labsorprofessional or education research institutions in order to build their capacity and enhance their qualifications for an international academic career in education science. As part of this program,WERA collaborates with […]

STOP zákonu, ktorý je proti učiteľom – prejav podpory, výzva pre členov SPS pri SAV

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV vyzýva svojich členov a členky na prejav spolupatričnosti so slovenskými učiteľmi, vychovávateľmi a odbornými zamestnancami škôl. Vo štvrtok 9.5.2019 o 15.30 chcú učitelia pred Úradom vlády v rámci protestnej kampane „STOP zákonu, ktorý je proti učiteľom“ pripomenúť vláde a poslancom, že zákony nie je možné pripravovať a schvaľovať bez dôslednej diskusie s tými, ktorých sa týkajú.   

Pracovné stretnutie SPS – 18.6.2019

Vážení členovia výboru SPS, vážení členovia redakčnej rady Pedagogika.sk, vážení členovia/vážené členky SPS, dovoľte mi pozvať vás v mene predsedníčky SPS doc. PhDr. Zlatice Bakošovej, CSc., na pracovné stretnutie v utorok 18.6.2019, ktoré sa bude konať na katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK, Gondova 2, Bratislava: v čase 13.00 – 14.30 (výbor SPS) a v čase 14.30 – […]

Deň učiteľov v čiernom

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV vyjadruje podporu aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov za záchranu kvalitného slovenského školstva. Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ako aj doterajší vývoj ohľadne školskej reformy, ohodnotenia práce učiteľov a zlepšovania podmienok na výučbu v školách nás stále viac znepokojuje. Považujeme preto za potrebné vrátiť tému upadajúceho školstva do pozornosti celej spoločnosti, o ktorej budúcnosť sa […]

30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách… Medzinárodné vedecké sympózium, Bulharsko, jún 2019

Termín na zasielanie abstraktov končí 22. februára 2019. (aktualizované 18.2.2019) ______________________________________________________________________ Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Bulharská spoločnosť pre komparatívnu pedagogiku v Sofii si vás dovoľujú pozvať na medzinárodné vedecké sympózium: 30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách strednej a východnej Európy a Eurázie (1989-2019). dátum […]

Seminár 20.3.2019, Bratislava – Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV si vás dovoľujú pozvať na medzinárodný vedecký seminár: Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku: dátum a čas konania: 20. 3. 2019 o 13:30 miesto konania: SÚ SAV Klemensova 19 […]

PROGRAM – aktualizované. Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v SR a … Medzinárodná vedecká konferencia v Bratislave, 29.11.2018.

PROGRAM konferencie na stiahnutie (pridané 25.11.2018). Stručný program vedeckej konferencie, podrobnejšie informácie nájdete v Programe na stiahnutie: Filozofická fakulta UK BA, štvrtok 29.11.2018. Gondova ul. 2, Bratislava   8.00 – 9.00     Prezentácia hostí (pred miestnosťou č. 236) 9.00 – 9.30     Otvorenie konferencie a príhovory (miestnosť č. 236) 9.30 – 12.00  Hlavné referáty s diskusiou 12.00 […]

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme