Výbor a sekcie SPdS

Výbor SPdS zvolený 5.3.2018 na VZ SPdS v Bratislave:

 1. doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., FiF UK Bratislava – predseda
 2. PhDr. Silvia Dončevová, PhD., FiF UK Bratislava
 3. prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc., UKF Nitra – člen
 4. Paulína Koršňáková, PhD., IEA, Amsterdam – člen, zástupkyňa výboru v EERA
 5. Martin Kohútik – administrátor www.spaeds.sk
 6. doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., FHaPV PU v Prešove – člen
 7. PhDr. Vladimír Michalička, CSc. – člen
 8. doc. PhDr. N. Krajčová, CSc., FHaPV PU v Prešove – člen

Revízna komisia:

 1. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. – člen
 2. prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. – člen

Sekcie SPdS:

 • Sekcia dejín pedagogiky (časopis Historicko-pedagogické fórum);
 • Sekcia didaktiky (sekcia deti a mládež, sekcia didaktika dospelých);
 • Sekcia teórie výchovy;
 • Sekcia metodológie vied o výchove;
 • Sekcia mládeže a sekcia sociológie výchovy;
 • Sekcia sociálnej pedagogiky;
 • Sekcia predškolskej pedagogiky;
 • Sekcia pedagogiky rodiny;
 • Sekcia andragogiky SPdS SAV;
 • Sekcia komparatívnej pedagogiky;
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme