Konferencie

Konferencia EERA – (virtuálny) ECER, Finančné ocenenie pre výskum vo vzdelávaní a (virtuálna) Letná škola

ECER 2021, Geneva (online) Organised by EERA and the Local Organising Committee at the University of Geneva and the Valais University of Teacher Education, supported by the Swiss Society for Research in Education (SSRE) Dates: ERC 2 – 3 September, ECER 6 – 10 September 2021 Theme: „Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations“ Submission info: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/submissions/ […]

Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. Medzinárodná vedecká konferencia v BA, 20.11.2020

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR (ďalej len SPdS SAV)  ako stavovská organizácia vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, učiteľov rôznych stupňov škôl organizuje každé dva roky v spolupráci s vybranou fakultou SR  pre svojich členov, odborníkov z odboru PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA,  ANDRAGOGIKA a pre iných záujemcov vedecké podujatie o najaktuálnejších problémoch súčasnej vedy a praxe. Konferencia 2020 si kladie za cieľ sprístupniť […]

Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna

Call for Papers, Online-Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna Learning in the higher education context oftentimes takes place outside the classroom, in different forms of student engagement, volunteering, or practical settings (i.e. counselling, mentoring, service-learning etc.). This conference is interested in the connection between the “learning through […]

30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách… Medzinárodné vedecké sympózium, Bulharsko, jún 2019

Termín na zasielanie abstraktov končí 22. februára 2019. (aktualizované 18.2.2019) ______________________________________________________________________ Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Bulharská spoločnosť pre komparatívnu pedagogiku v Sofii si vás dovoľujú pozvať na medzinárodné vedecké sympózium: 30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách strednej a východnej Európy a Eurázie (1989-2019). dátum […]

Seminár 20.3.2019, Bratislava – Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV si vás dovoľujú pozvať na medzinárodný vedecký seminár: Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku: dátum a čas konania: 20. 3. 2019 o 13:30 miesto konania: SÚ SAV Klemensova 19 […]

PROGRAM – aktualizované. Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v SR a … Medzinárodná vedecká konferencia v Bratislave, 29.11.2018.

PROGRAM konferencie na stiahnutie (pridané 25.11.2018). Stručný program vedeckej konferencie, podrobnejšie informácie nájdete v Programe na stiahnutie: Filozofická fakulta UK BA, štvrtok 29.11.2018. Gondova ul. 2, Bratislava   8.00 – 9.00     Prezentácia hostí (pred miestnosťou č. 236) 9.00 – 9.30     Otvorenie konferencie a príhovory (miestnosť č. 236) 9.30 – 12.00  Hlavné referáty s diskusiou 12.00 […]

Edukácia dospelých. Teória a prax. Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove, 13.9.2018.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUKÁCIA DOSPELÝCH – TEÓRIA A PRAX 13. septembra 2018 v Prešove na pôde Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. termín prihlásenia: do 30.6.2018 formou elektronickej prihlášky, kde nájdete aj ďalšie informácie pozvánku nájdete taktiež v priloženom odkaze

Zborník z konferencie SPdS 2016

V roku 2016 sa na Pedagogickej fak. UK v Bratislave konala pod záštitou Slovenskej pedagogickej spoločnosti konferencia: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní smerujúce ku kvalitnému životu detí a mládeže v reálnom svete. V roku 2017 vyšiel z konferencie […]

Konferencia, Cyprus, nov. 2016 – Social and Political underpinnings of educational assessment: Past, present and future

Dear Colleague, This is to remind you that Registration closes on 20th October 2016, at noon, so if you are planning to attend, please register as soon as possible! You will find the Conference Registration page at the link below: http://www.cyprusconferences.org/aea2016/registration.html The 17th Annual Conference of the Association for Educational Assessment – Europe, takes place in Limassol, Cyprus from the 3rd to 5th November 2016.  […]

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme