Aktuality

Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna

Call for Papers, Online-Symposium on „Student Engagement in Higher Education Institutions”– 24th September 2020, University of Vienna Learning in the higher education context oftentimes takes place outside the classroom, in different forms of student engagement, volunteering, or practical settings (i.e. counselling, mentoring, service-learning etc.). This conference is interested in the connection between the “learning through […]

WERA Visiting Researcher Award 2020

Submission deadline 1 May 2020As part of WERA’s efforts to contribute to the advancement of education research, we offer academics the “WERA Visiting Researcher Awards.” The awardees are provided an opportunity to visit highly regardedresearch labsorprofessional or education research institutions in order to build their capacity and enhance their qualifications for an international academic career in education science. As part of this program,WERA collaborates with […]

STOP zákonu, ktorý je proti učiteľom – prejav podpory, výzva pre členov SPS pri SAV

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV vyzýva svojich členov a členky na prejav spolupatričnosti so slovenskými učiteľmi, vychovávateľmi a odbornými zamestnancami škôl. Vo štvrtok 9.5.2019 o 15.30 chcú učitelia pred Úradom vlády v rámci protestnej kampane „STOP zákonu, ktorý je proti učiteľom“ pripomenúť vláde a poslancom, že zákony nie je možné pripravovať a schvaľovať bez dôslednej diskusie s tými, ktorých sa týkajú.   

Pracovné stretnutie SPS – 18.6.2019

Vážení členovia výboru SPS, vážení členovia redakčnej rady Pedagogika.sk, vážení členovia/vážené členky SPS, dovoľte mi pozvať vás v mene predsedníčky SPS doc. PhDr. Zlatice Bakošovej, CSc., na pracovné stretnutie v utorok 18.6.2019, ktoré sa bude konať na katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK, Gondova 2, Bratislava: v čase 13.00 – 14.30 (výbor SPS) a v čase 14.30 – […]

Deň učiteľov v čiernom

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV vyjadruje podporu aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov za záchranu kvalitného slovenského školstva. Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ako aj doterajší vývoj ohľadne školskej reformy, ohodnotenia práce učiteľov a zlepšovania podmienok na výučbu v školách nás stále viac znepokojuje. Považujeme preto za potrebné vrátiť tému upadajúceho školstva do pozornosti celej spoločnosti, o ktorej budúcnosť sa […]

Seminár 20.3.2019, Bratislava – Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV si vás dovoľujú pozvať na medzinárodný vedecký seminár: Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku: dátum a čas konania: 20. 3. 2019 o 13:30 miesto konania: SÚ SAV Klemensova 19 […]

Ponuka pracovného miesta spojeného so vzdelávaním pre mladých vedeckých pracovníkov

The European Training Network (ETN) Outcomes a Causal Inference in International Comparative Assessments (OCCAM) hľadajú 15 výskumných pracovníkov (doktorandi, 100%) s nástupom od augusta 2018. Úspešní uchádzači získajú pracovné zmluvy na plný úväzok (+ mobilita a rodinné prídavky) na obdobie troch rokov v jednej z 12 partnerských organizácií. Budú sa podieľať na štruktúrovanom tréningovom programe a výskume nasledovných tém: integrita vzdelávacích výstupných opatrení […]

Valné zhromaždenie SPdS – 9.2.2018, FiF UK BA

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej pedagogickej spoločnosti, v prvom rade mi dovoľte zaželať vám v mene predsedníčky SPS doc. PhDr. Zlatice Bakošovej, CSc., pokojný a úspešný nový rok 2018. Zároveň si vás dovoľujem srdečne pozvať na Valné zhromaždenie SPS v termíne 9.2.2018 (piatok) o 13:00. Stretnutie sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Gondova 2, miestnosť […]

Eurydice Lunchtime Webinar – PIATOK 24.11.2017, 12:30 – 14:00

EACEA A7 is proud to announce that it will present its Eurydice Report and Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 at alunchtime conference on Friday 24 November, from 12.30 to 14.00. The reports explore the current realities for academic staff within the changing higher education landscape in Europe. This conference will present and discuss some […]

Medzinárodné kurzy: Collaborative leadership for learning

Catholic Education Flanders, in collaboration with partners from the UK, Slovenia, the Czech Republic and Estonia organises a series of 5 international courses on the theme of: „collaborative leadership for learning“.   You and your colleagues are kindly invited to attend one or more of the following courses: UK – Gloucester: November 13th – 17th 2017: Study visit […]

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme