História spoločnosti

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV bola obnovená v roku 2002 ako pokračovateľka Slovenskej pedagogickej spoločnosti založenej v roku 1927, znovuobnovenej v roku 1943 a Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV pracujúcej od roku 1964  s úlohami rozvoja slovenskej pedagogickej vedy a slovenského školstva  vo všetkých oblastiach.

Iniciatívu pri jej obnovení prejavil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., vtedajší vedeckopedagogický pracovník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Spoločnosť viedol od roku 2002 do roku 2015, kedy nás navždy opustil.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme