Pozvánka: Valné zhromaždenie SPdS pri SAV – 11.2.2016, 10:00, Trnava

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 11.februára 2016 v miestnosti S.0.5 Filozofickej fakulty UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, so začiatkom o 10.00 hod.

Program :

  1. Otvorenie, voľba mandátovej a volebnej komisie
  2. Správa o činnosti spoločnosti v rokoch 2014 – 2015 a jej ďalšie úlohy
  3. Správa o hospodárení spoločnosti v rokoch 2014 – 2015
  4. Diskusia
  5. Voľba členov výboru spoločnosti a členov kontrolnej a revíznej komisie
  6. Návrh uznesení
  7. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Výbor SPdS pri SAV

Updated: 1. februára 2016 — 15:10
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme