Registrácia na konferenciu ECER 2016 so zľavou pre členov SPAEDS pri SAV

Do 15. mája 2016 registrácia so zľavou na konferenciu Európskej asociácie pre pedagogický výskum ECER 2016. Dôležitý je termín registrácie v systéme Conftool, ktorý konferencia využíva.
Platba môže byť uskutočnená aj po tomto termíne.

Členovia Slovenskej pedagogickej spoločnosti majú nárok na výrazne nižší konferenčný poplatok. V prípade záujmu o členstvo v Slovenskej pedagogickej spoločnosti Vás žiadame o vyplnenie a zaslanie prihlášky. V súlade so stanovami spoločnosti nárok na členstvo nevzniká automaticky zaplatením členského poplatku.

PRIHLÁŠKA SPAEDS

ČLENSKÉ SPAEDS

Updated: 20. apríla 2016 — 19:24
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme