Webové stránky do pozornosti: granty, štipendiá, študijné programy…

Milí kolegovia,

radi by sme Vám dali do pozornosti nasledujúce webové stránky, v ktorých nájdete mnoho cenných informácií o ponuke rozličných grantov, štipendií a študijných programov.

  1. EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions);
  2. EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students);
  3. HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries)
Updated: 30. novembra 2016 — 16:52
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme