Prečo byť členom SPdS pri SAV, výhody členstva

Zmyslom existencie a činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV (SPdS pri SAV) je v prvom rade istá stavovská česť a zdieľanie názorov odborníkov a kolegov z príslušných vedeckých odborov. Napriek tomu členstvo v SPdS pri SAV poskytuje isté výhody a benefity, o. i.:

SPdS pri SAV je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti, pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste a prispievať tak k skvalitňovaniu vzdelávacej praxe na Slovensku.

Členstvo v SPdS pri SAV poskytuje niekoľko výhod. Prvou je informovanosť o pedagogickom dianí a jeho trendoch doma i vo svete, nasledujú príležitosti na spoluprácu v existujúcich sekciách spoločnosti, prípadne možnosť formovať nové sekcie.

Členovia SPdS pri SAV majú možnosť prednostného publikovania svojich kvalitných a originálnych vedeckých príspevkov, zaujímavých recenzií alebo iných informácií v slovenskom jazyku v časopise našej spoločnosti Pedagogika.sk, pri dodržaní pravidiel objektivity recenzného procesu v rámci zachovania kvality.

SPdS pri SAV poskytuje svojim členom zvýhodnený prístup ku kľúčovým aktivitám Európskej spoločnosti pre výskum vo vzdelávaní (EERA)

  1. Zvýhodnené vložné na konferencie ECER (každoročne koncom augusta alebo začiatkom septembra);
  2. Možnosť účasti na Letných školách pre začínajúcich výskumníkov;
  3. Bezplatný prístup k časopisu EERA, poskytnutý vydavateľom časopisu EERJ, Sage.

Pestrosť informácií, aktivít, výziev a príležitostí na spoluprácu môžete posúdiť na stránke našej spoločnosti.

Updated: 16. júna 2017 — 6:54
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme