Správa z výboru EERA pre výbor a členov Slovenskej pedagogickej spoločnosti, august 2017

Posledný tohtoročný výbor EERA zasadol po skončení konferencie ECER 2017, v sobotu 26. augusta a pokračoval v nedeľu 27. augusta 2017. Konferencia ECER je najväčšou a najdôležitejšou aktivitou EERA, pretože poskytuje priestor na diskusiu a spoluprácu medzi členmi jej národných spoločností a kontakt s ďalšími  kolegami, ktorí pôsobia mimo európskeho priestoru. Počet účastníkov konferencie rastie a blíži sa k počtu 3.000 účastníkov. Konferencia ECER je aj hlavným zdrojom príjmu asociácie, ktorý slúži na pokrytie potrieb sekretariátu EERA, financovanie aktivít jej sekcií (networkov) a podporu mladých výskumníkov. Z tohto dôvodu výbor EERA venoval pozornosť podrobnému vyhodnoteniu práve uskutočnenej konferencie z programového aj organizačného hľadiska, ale aj príprave témy, umiestnenia a organizačného zabezpečenia nasledujúcich konferencií. ECER má hosťovské mestá do roku 2021 (Bolzáno: 3.-7. september 2018, Hamburg: 2.-6. september 2019, Glasgow : 2020 a Ženeva: 2021). Konferencia v Bolzáne sa sústredí na otázky inkluzívnosti a exklúzie, v Hamburgu sa bude diskutovať o možnostiach a úlohách vzdelávania v čase rastúceho rizika z pohľadu prírodných aj spoločenských faktorov.

Súvisiacim bodom programu bola diskusia o výške vložného za účasť na konferencii. Pre členov Slovenskej pedagogickej spoločnosti je podstatná výsledná informácia, že za krajinu s nízkym HDP sa považuje krajina s HDP nižším, ako je 71% priemeru HDP krajín EU. Keďže Slovensko patrí do tejto skupiny, členovia Slovenskej pedagogickej spoločnosti sa majú príležitosť registrovať na konferencie ECER za zvýhodnených podmienok. Žiaľ, túto možnosť nevyužívame. V tomto roku sa konferencie ECER aktívne zúčastnili len dvaja kolegovia zo Slovenska. Pre porovnanie, z Českej republiky sa konferencie ECER pravidelne zúčastňuje 15 až 20 účastníkov, vrátane doktorandov.

Spolupráca výskumníkov sa uskutočňuje najmä v sekciách (networkoch EERA). Tento rok sa ich počet rozšíril o novú sekciu venovanú rodovej problematike (gender) vo vzdelávaní. Viac o sekciách EERA a ich aktivitách je možné prečítať si tu alebo si vypočuť rozhovory s kolegami, ktorí v nich pracujú, tu. Sekcie sú otvorené pre členov našej spoločnosti.

Sekretariát EERA v súčasnosti pracuje na aktualizácii Internetových stránok EERA a ECER. Súčasťou propagácie aktivít spoločnosti je aj príprava videí, ktoré informujú o asociácii a jej aktivitách. O ich zverejnení na YouTube budeme informovať na stránke našej spoločnosti.

O členstvo v EERA majú záujem nové členské asociácie z Albánska, Arménska, Luxemburgu, Malty, Rumunska a Ruska, ktoré sú v rôznom štádiu plnenia podmienok na prijatie do EERA.

27.8 2017 v Kodani, P. Koršňáková, PhD.
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme