Valné zhromaždenie SPdS – 9.2.2018, FiF UK BA

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej pedagogickej spoločnosti,
v prvom rade mi dovoľte zaželať vám v mene predsedníčky SPS doc. PhDr. Zlatice Bakošovej, CSc., pokojný a úspešný nový rok 2018. Zároveň si vás dovoľujem srdečne pozvať na Valné zhromaždenie SPS v termíne 9.2.2018 (piatok) o 13:00.
Stretnutie sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Gondova 2, miestnosť č. 127. Keďže je pre spoločnosť vaša participácia dôležitá, prosíme vás o aktívnu účasť, pokiaľ vám to vaše povinnosti umožnia.
Prosím, potvrďte svoju účasť na mailovú adresu: silvia.donceva[zavinac]gmail.com 
Veríme, že aj naďalej zostanete našimi vernými členmi a preto prosím venujte pozornosť informácii o platbe členského na rok 2018 (prípadne na dva roky, t. j. 2018 a  2019) do termínu 28.2.2018.
Všetky informácie o členskom nájdete na: http://spaeds.sk/clenske/
Ak ste už platbu uskutočnili, považujte prosím túto informáciu za nepodstatnú.
Za vašu priazeň ďakujeme, vďaka vášmu príspevku môžeme naďalej udržiavať pri živote vedecký časopis Pedagogika.sk
     Silvia Dončevová, tajomníčka SPS
Updated: 1. februára 2018 — 14:01
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme