Zborník z konferencie SPdS 2016

V roku 2016 sa na Pedagogickej fak. UK v Bratislave konala pod záštitou Slovenskej pedagogickej spoločnosti konferencia:

Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže

Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní smerujúce ku kvalitnému životu detí a mládeže v reálnom svete.

V roku 2017 vyšiel z konferencie zborník, ktorý si môžete pozrieť a stiahnuť TU.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme