Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v SR a … Medzinárodná vedecká konferencia v Bratislave, 29.11.2018.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV,

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých &

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fak. UK v Bratislave,

si vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

PERSPEKTÍVY ROZVOJA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY

  • dátum konania: 29.11.2018
  • miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Hlavným cieľom konferencie je monitorovať súčasný stav pedagogickej vedy, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, teória vyučovania, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika – profesijná, sociálna, kultúrna a pod.).
Zámerom je iniciovať diskusiu, do akej miery sa môže podielať Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV na vytváraní priaznivejšieho prostredia pre realizáciu vied o výchove avzdelávaní rôznych vekových kategórií, v rôznych výchovno – vzdelávácích prostrediach, a to v kontexte spoločenského diania a individuálnych očakávaní.

 

Podrobné informácie nájdete v pozvánke:

  • vrátane elektronickej prihlášky,
  • dôležitých termínov,
  • pokynov pre autorov a pod.
  • P O Z O R: prihlásenie a úhrada platby – PREDĹŽENÉ do 31.10.2018

 

Pozvánka na stiahnutie.

Invitation Conference, english version – download.

Updated: 1. októbra 2018 — 7:58
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme