PROGRAM – aktualizované. Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v SR a … Medzinárodná vedecká konferencia v Bratislave, 29.11.2018.

PROGRAM konferencie na stiahnutie (pridané 25.11.2018).

Stručný program vedeckej konferencie, podrobnejšie informácie nájdete v Programe na stiahnutie:


Filozofická fakulta UK BA, štvrtok 29.11.2018. Gondova ul. 2, Bratislava

 

 • 8.00 – 9.00     Prezentácia hostí (pred miestnosťou č. 236)
 • 9.00 – 9.30     Otvorenie konferencie a príhovory (miestnosť č. 236)
 • 9.30 – 12.00  Hlavné referáty s diskusiou
 • 12.00 – 13.00  Obedňajšia prestávka
 • 13.00 – 15.30 Prezentácia  príspevkov účastníkov vedeckej konferencie v sekciách…
 • od 15.30 Závery jednotlivých sekcií (č. 236), Diskusia
 • od 16.00 Spoločenská časť – RAUT
 • 17.00 – 18.00 hod. Zasadnutie Redakčnej rady časopisu www.casopispedagogika.sk

______________

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV,

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých &

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fak. UK v Bratislave,

si vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

PERSPEKTÍVY ROZVOJA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY

 • dátum konania: 29.11.2018
 • miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Hlavným cieľom konferencie je monitorovať súčasný stav pedagogickej vedy, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, teória vyučovania, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika – profesijná, sociálna, kultúrna a pod.).
Zámerom je iniciovať diskusiu, do akej miery sa môže podielať Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV na vytváraní priaznivejšieho prostredia pre realizáciu vied o výchove avzdelávaní rôznych vekových kategórií, v rôznych výchovno – vzdelávácích prostrediach, a to v kontexte spoločenského diania a individuálnych očakávaní.

 

Podrobné informácie nájdete v pozvánke:

 • vrátane elektronickej prihlášky,
 • dôležitých termínov,
 • pokynov pre autorov a pod.
 • P O Z O R: prihlásenie a úhrada platby – PREDĹŽENÉ do 31.10.2018

 

Pozvánka na stiahnutie.

Invitation Conference, english version – download.

Updated: 26. novembra 2018 — 10:49
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme