Seminár 20.3.2019, Bratislava – Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a
Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV si vás dovoľujú pozvať na medzinárodný vedecký seminár:

Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku:

 • dátum a čas konania: 20. 3. 2019 o 13:30
 • miesto konania: SÚ SAV Klemensova 19 Bratislava

Napriek tomu, že Slovenská republika je dlhoročným účastníkom medzinárodných zisťovaní v oblasti vzdelávania (napr. IEA TIMSS od roku 1995, IEA PIRLS od roku 2001 a OECD PISA od roku 2003), získané dáta sa na Slovensku analyzujú len v minimálnej miere.
Použitie dát zo Slovenska je zriedkavé aj v zahraničných komparatívnych štúdiách
a sekundárnych analýzach súvislostí medzi kontextom a výsledkami vzdelávania (napríklad z pohľadu rovnosti šancí a rodovej rovnosti).

Cieľom poldenného seminára je predstaviť pokrytie a analytické možnosti týchto dát,
ako aj prebudiť záujem sociológov, sociálnych psychológov, ekonómov, pedagógov a
ďalších spoločenských vedcov o ich využívanie pri poznávaní stavu a navrhovaní
zlepšení stavu všeobecného vzdelávania v našej spoločnosti.

 • Seminár má interdisciplinárny charakter, jeho hosťami budú analytici z NÚCEM
  (inštitúcie zodpovednej za realizáciu medzinárodných zisťovaní na Slovensku) ale aj kolegovia z iných pracovísk so skúsenosťami s využívaním dát z medzinárodných štúdií.
 • seminár bude mať pracovný charakter, nie je potrebná registrácia a účasť je bezplatná

Program seminára bude mať tri časti:

 • Prehľad štúdií uskutočnených na Slovensku od roku 1995, dostupných výsledkov a publikácií;
 • Prehľad špecifík práce s dátami z medzinárodných štúdií a ukážky uskutočnených
  sekundárnych analýz;
 • Diskusia o prioritách a možných smeroch výskumnej a publikačnej spolupráce
  účastníkov seminára.

Za sekciu komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti na seminár
srdečne pozýva,

Dr. Paulína Koršňáková (15.2.2019) – prípadné ďalšie informácie na p.korsnakova[zavinac]iea.nl

Updated: 15. februára 2019 — 14:50
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme