30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách… Medzinárodné vedecké sympózium, Bulharsko, jún 2019

Termín na zasielanie abstraktov končí 22. februára 2019.

(aktualizované 18.2.2019)

______________________________________________________________________

Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Bulharská spoločnosť pre komparatívnu pedagogiku v Sofii si vás dovoľujú pozvať na medzinárodné vedecké sympózium:

30 rokov po páde Berlínskeho múru: Vzdelávanie a jeho reformy v krajinách strednej a východnej Európy a Eurázie (1989-2019).

  • dátum konania: 10. – 11. 6. 2019
  • miesto konania: Pomorie, Bulharsko

Sympózium sa uskutoční v anglickom jazyku a poskytne možnosť publikovania v zborníku vedeckých štúdií. Hlavným cieľom sympózia je poskytnúť priestor na reflexiu a diskusie o vývoji školstva a vzdelávania vrátane ich kontextu, reforiem a výsledkov od novembra 1989 po súčasnosť. Sympózium ponúka platformu na zdieľanie prípadových, medzinárodných a komparatívnych štúdií školských systémov a vzdelávania v priebehu uplynulých 30 rokov.

Sympózium bude organizované v troch sekciách:

  • vysoké školy;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • vzdelávanie a odborná príprava žiakov.

Účastníci jednotlivých sekcií sympózia budú mať príležitosť prezentovať deskripcie, analýzy, syntézy a komparácie minulých a súčasných reforiem vzdelávania, ako aj prognózy jeho budúceho vývoja.

Toto podujatie má záujem o podnietenie filozofických, historických, ekonomických, politologických, sociologických, štatistických, psychologických a pedagogických náhľadov na reformy vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy a Eurázie.

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke medzinárodného sympózia http://bcesconvention.com/index.html .

Za sekciu komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti,

Dr. Paulína Koršňáková

Updated: 18. februára 2019 — 9:19
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme