Pracovné stretnutie SPS – 18.6.2019

Vážení členovia výboru SPS, vážení členovia redakčnej rady Pedagogika.sk, vážení členovia/vážené členky SPS,

dovoľte mi pozvať vás v mene predsedníčky SPS doc. PhDr. Zlatice Bakošovej, CSc., na pracovné stretnutie v utorok 18.6.2019, ktoré sa bude konať na katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK, Gondova 2, Bratislava:

  • v čase 13.00 – 14.30 (výbor SPS) a
  • v čase 14.30 – 16.00 (redakčná rada).

Súčasťou diskusie bude téma ďalšej existencie časopisu Pedagogika.sk a Slovenskej pedagogickej spoločnosti, vzhľadom na aktuálny stav vedecko – výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj narastajúcich problémov (nielen) vysokého školstva na Slovensku.

PhDr. Silvia Dončevová, PhD., 5.5.2019

Updated: 5. mája 2019 — 17:14
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme