Aktuality

University of Bamberg – možnosť spolupráce

Milí kolegovia, pred pár dňami nás oslovili z Nemecka so žiadosťou o spoluprácu. Pripájame správu v pôvodnom znení. Ak má niekto záujem o spoluprácu, kontakt nájde nižšie. Pôvodná spáva z 15.10.2016:   Dear member of the Slovak Educational Society, We are currently undertaking a research project aiming at the collection of indicators of Education Systems. The […]

International Research Networks (IRNs) WORLD EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION Call for WERA-IRN Proposals, 2016

The World Education Research Association (WERA) invites proposals to establish International Research Networks (IRNs). The purpose of WERA-IRNs is to advance education research worldwide on specific scholarly topics. IRNs are collaborative groups of scholars working on a specific research topic primarily through virtual communication or other channels. IRNs synthesize knowledge, examine the state of research, […]

Výzva na zaplatenie členského 2016

Výbor SPdS žiada všetkých doterajších členov, aj nových záujemcov o členské, aby do konca septembra najneskôr zaplatili členské za rok 2016 a zároveň oznámili svoje aktuálne pracovné a mailové adresy /v prípade nových členov prosíme o zaslanie prihlášky/ na mailovú adresu tajomníčky SPdS silvia.donceva@gmail.com . Po tomto termíne odosielame na sekretariát EERA zoznam mailových adries našich riadne platiacich členov, ktorí dostanú v […]

Výbor SPAEDS a Zasadnutie RR časopisu Pedagogika.sk – pozvánka

Vážení členovia výboru SPdS SAV Vážení členovia Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk V Bratislave 06.06.2016 POZVÁNKY   Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na zasadnutie výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV a zároveň na zasadnutie Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk, ktoré sa bude konať v Bratislave. 20.06.2016 od 12.00 hod. – 13.30 hod. v priestoroch PdF UK Bratislava, Moskovská 3, č. 310 POZVÁNKA č. […]

Pozvánka: Valné zhromaždenie SPdS pri SAV – 11.2.2016, 10:00, Trnava

Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.februára 2016 v miestnosti S.0.5 Filozofickej fakulty UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, so začiatkom o 10.00 hod. Program : Otvorenie, voľba mandátovej a volebnej komisie Správa o činnosti spoločnosti v rokoch 2014 – 2015 a jej ďalšie úlohy Správa o hospodárení spoločnosti […]

Technický redaktor – Pedagogika.sk

Redakčná rada časopisu Pedagogika.sk hľadá nového technického redaktora. Týmto vyzývame všetkých ochotných členov SPdS, ktorí vedia v tomto smere pomôcť a aj týmto spôsobom sa podieľať na fungovaní časopisu. Viac informácií získate u výkonnej redaktorky časopisu (Mgr. Silvia Dončevová, PhD.) na adrese silvia.donceva[zavinac]gmail.com

Valné zhromaždenie SPdS – 11.2.2016

Vážení členovia, vážené členky SPdS,   dovoľte mi informovať vás o Valnom zhromaždení SPdS, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  11.2.2016 v priestoroch Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Keďže jedným z hlavných bodov programu bude voľba predsedu SPdS, členov výboru SPdS a revíznej komisie, v mene súčasného výboru SPdS vás prosím o aktívnu účasť. O presnom čase a programe VZ vás budeme […]

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme