Konferencia, Cyprus, nov. 2016 – Social and Political underpinnings of educational assessment: Past, present and future

Dear Colleague, This is to remind you that Registration closes on 20th October 2016, at noon, so if you are planning to attend, please register as soon as possible! You will find the Conference Registration page at the link below: http://www.cyprusconferences.org/aea2016/registration.html The 17th Annual Conference of the Association for Educational Assessment – Europe, takes place in Limassol, Cyprus from the 3rd to 5th November 2016.  […]

International Research Networks (IRNs) WORLD EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION Call for WERA-IRN Proposals, 2016

The World Education Research Association (WERA) invites proposals to establish International Research Networks (IRNs). The purpose of WERA-IRNs is to advance education research worldwide on specific scholarly topics. IRNs are collaborative groups of scholars working on a specific research topic primarily through virtual communication or other channels. IRNs synthesize knowledge, examine the state of research, […]

Výzva na zaplatenie členského 2016

Výbor SPdS žiada všetkých doterajších členov, aj nových záujemcov o členské, aby do konca septembra najneskôr zaplatili členské za rok 2016 a zároveň oznámili svoje aktuálne pracovné a mailové adresy /v prípade nových členov prosíme o zaslanie prihlášky/ na mailovú adresu tajomníčky SPdS silvia.donceva@gmail.com . Po tomto termíne odosielame na sekretariát EERA zoznam mailových adries našich riadne platiacich členov, ktorí dostanú v […]

Výbor SPAEDS a Zasadnutie RR časopisu Pedagogika.sk – pozvánka

Vážení členovia výboru SPdS SAV Vážení členovia Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk V Bratislave 06.06.2016 POZVÁNKY   Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na zasadnutie výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV a zároveň na zasadnutie Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk, ktoré sa bude konať v Bratislave. 20.06.2016 od 12.00 hod. – 13.30 hod. v priestoroch PdF UK Bratislava, Moskovská 3, č. 310 POZVÁNKA č. […]

Registrácia na konferenciu ECER 2016 so zľavou pre členov SPAEDS pri SAV

Do 15. mája 2016 registrácia so zľavou na konferenciu Európskej asociácie pre pedagogický výskum ECER 2016. Dôležitý je termín registrácie v systéme Conftool, ktorý konferencia využíva. Platba môže byť uskutočnená aj po tomto termíne. Členovia Slovenskej pedagogickej spoločnosti majú nárok na výrazne nižší konferenčný poplatok. V prípade záujmu o členstvo v Slovenskej pedagogickej spoločnosti Vás žiadame […]

Konferencia „ZO ZARIADENIA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA“, 17.5. – 18.5. 2016

Milá kolegyňa, kolega, kolegovia, v dňoch  17.5. – 18.5. 2016 organizujeme konferenciu, ktorá sa týka  ústavnej starostlivosti a kvality života mladých ľudí po odchode zo zariadení: „ZO ZARIADENIA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA“ Radi privítame Váš príspevok k danej téme. Prikladáme pozvánku, kde sú uvedené podrobnosti o zameraní konferencie, potvrdené hlavné prednášky, spôsob prihlásenia príspevku a pod. Stiahnuť […]

Konferencia SPdS: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, 18.3.2016

Vážená pedagogická, sociologická a odborná verejnosť, týmto by sme vás radi pozvali na konferenciu Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a spoločnosti, ktorá sa uskutoční dňa 18.3.2016 (piatok) v priestoroch Pedagogickej fakulty UK na Račianskej 59, Bratislava. Súčasťou konferencie je aj vedecký seminár Sekcie sociológie mládeže a Sekcie sociológie výchovy Slovenskej sociologickej spoločnosti pod vedením […]

Pozvánka: Valné zhromaždenie SPdS pri SAV – 11.2.2016, 10:00, Trnava

Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.februára 2016 v miestnosti S.0.5 Filozofickej fakulty UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, so začiatkom o 10.00 hod. Program : Otvorenie, voľba mandátovej a volebnej komisie Správa o činnosti spoločnosti v rokoch 2014 – 2015 a jej ďalšie úlohy Správa o hospodárení spoločnosti […]

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme